Επικοινωνία

Κοινοτικό Συμβούλιο Μηλιούς

Διεύθυνση: Πλατεία Μηλιούς

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 26632645

Κινητό τηλέφωνο προέδρου Κοινοτικού συμβουλίου:99450394